Branninnstrukser

Når alarmen går skal DU straks:

  • Stenge vinduer, forlate plassen din, og lukke døren til rommet du forlater.
  • Ta deg ut av bygget gjennom nærmeste nødutgang, IKKE benytt noen av heisene, og møt opp utenfor bygget, og meld deg til din brannleder/rømningsansvarlig.

Regler ved brann "alarm, redning, slokking":

  • Oppdages brann eller mistenkelig røyk, skal brannvesenet varsles uten opphold, ved å utløse en av brannmelderne OG over telefon.
  • Alle leietakere varsles, ved å utløse en av brannmelderne, dersom dette ikke allerede er gjort.
  • Brannen forsøkes slokket med husbrannslanger, hånd slukker eller annet slokkeredskap.
  • Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slukkes straks, er det særlig viktig at dører til brennende rom samt korridorskilledører og trapperoms dører holdes lukket.

Alle leietakerne skal være kjent med:

  • Hvor de interne brannmeldere finnes og hvordan brannvesenet varsles.
  • Hvor brannslanger og annet slokkeredskap er plassert, samt bruken av disse.
  • Rømningsveier og nødutganger.
  • Hvem som er deres brannleder/rømningsansvarlig (en hos hver leietager skal være valgt).

Oppmøteplass: rett over veien fra hovedinngangsdør.

Dokumenter