Kontorlokaler til leie, 344 m2 BTA, Rå-lokale klare for tilpasninger.