Historien

Scandinaviegaarden AS ble stiftet i 1916. Selskapet tok da navn etter sin første investering, det gamle Hotel Scandinavie i Karl Johans gate 8.

 
 
gammel_logo.jpg

Selskapet har vært eiet av samme familie gjennom fire generasjoner, som alle har tatt godt vare på eiendommene, og utviklet dem til beste for eiere og leiere. Allerede i 1838 ble Hôtel Scandinavie erklært åpnet med en annonse i Morgenbladet. Plasseringen var sentral med adresse til daværende Kirkestrædet og hotellet ble snart et av byens beste. Skogeiere og trelasthandlere fant ofte veien hit, og mang en viktig trelasthandel ble her forseglet med et håndtrykk.


Nåværende bygning ble oppført like etter den store bybrannen i 1858. Det ble satt opp hotell- og forretningsgård i 3 etasjer med en underetasje, kjeller og loft. Bygget huset den gang Hotel Scandinavie i 2 og 3 etasje, med Restaurant Scandinavie i første etasje. Dette var før Grand Hotel ble åpnet, og den nye Restaurant Scanvinaive ble snart et populært møtested for kunstnere og forfattere. Knut Hamsund var en av de fast gjestene.

scandinaviegaarden.jpg

scandinaviegaarden2.jpg

Hotelldriften opphørte allerede i 1916, mens restauranten stengte så sent som i 1975. Den var da kanskje byens eldste, etter å ha vært drevet i 137 år!

Etter at hotelldriften opphørte, ble det foretatt en rekke ombygninger til butikklokaler - med direkte inngang fra gaten.

Det ble i 1993 foretatt ombygging av bl.a. hovedinngang og interiør, i tillegg til at bygget fikk hydraulisk heis i hovedtrapperommet.
Opprinnelig hovedtrapp fra 1922 har verneverdi i dag.

I 1996 ble deler av bakgård bygget igjen.

Scandinaviegaarden eier og forvalter i dag 8 næringsbygg i Oslo og Bærum, med til sammen 33 700 kvm utleieareal.